siusti

siùsti, siuñta, siùto intr. K, Rtr, ; H, R, M 1. sirgti pasiutlige: Temperatūra taip žemai nukrito, kad net šunys negalėjo pakelti tokio šalčio ir pradėjo siusti K.Bor. Iš pradžių buvo taip karšta, kad šunes siuto V.Myk-Put. Laimė, kad jie nesiunta, nes galėtų aprieti visus gyventojus Blv. ^ Tegu šunys siuntie, ne žmogus J. Gerk: nė siusi, nė pusi Sch81. Nė siusi, nė pusi dėl to Vaižg(ž.). 2. nerimti, dūkti, ko geidžiant: Tos kiaulės siuñta kuilių Erž. Tokį diedą, kuris tokių jaunų mergų ieško, paemi tik ir užpampini, – nereiktų jam siùst Pbs. | Išgėriau aštuntą, jau kraujas siunta LTR(Srd). ^ Kas nesiuñta želdamas, tas siuñta žildamas Šauk. 3. labai skaudėti: Man dantys siuñta Pn. Ans ėsti norėjo, tas pilvas, i siùto tavie Trk. Popiet visas dantys pradėjo siùst Snt.svaigti: Išgėriau aštuntą, man galvelė siunta DvD292. Pilvas išputo, galva nesiùto (apie prastą alų) Lnkv. 4. šėlstant bėgti, lakstyti: Veršis siuñta po tvartą Jrb. Vienas vežimas su siuntančiais arkliais pralenkė net Vilių Karalių I.Simon. Del šito nėra ko siùst par laukus An.labai smarkiai lėkti: Adomas, pašėlusiai būgnindamas kulnimis putotus gyvulio šonus, toliau siuto šuoliais Kraštupėnų link J.Avyž. Traukinys siuto tokiu greitumu . 5. 1 savavaliauti, siautėti: Nu, gerai, suskaldyk duris, tuoj pasodinsme daboklėn – nebesiùsi Mžš. 6. niršti įtūžus, labai pykti: Drignių užėdęs jis siuñta J. Patėvis jau ir taip ant manęs siunta J.Avyž. Atrodo, kad nėra už ką, o ji jau siuñta Skr. Jam kad tik reikia dirbt, tai ir siuñta Trgn. Iš jo žmogaus nėr – siuñta siuñta in bobos, in vaikų Klt. Nežino, ko nora, siuñta i nežino, ką ta kramė sako Trk. Pasakojo, kad vokiečiai dėl partizanų puolimų labai siunta . Parėjo iš miestelio Jonas girtas, tai siùto siùto visą vakarą Ob. Ko čia siuntì, kai drignių priėdęs? NmŽ. Ilgai siuto, kaip devynių velnių apsėstas PPr285. | Policijos agentas siuto iš piktumo J.Balč.šūkauti įpykus, bartis: Nuėjęs Rudikuos siuñta: kam traktorių paėmėt?! Slm. Kurių gi čia galų dabar siuntì?! Mžš. ^ Nesiusk be kunigo Prk. Nesiusk be laiko LTR(Jnš). Siùsk tu nesiùtęs! Šts. 7. išdykauti, šėlioti, dūkti: Palik vienus [vaikus], tai ir siuñta Užp. Gerai būtų, kad jau pamestut siùst Lkm. Vaikai, kada liaustės siùsti?! Krž. Kaip anie pradėjo ūbauti ten, siùsti po tą mišką! Lk. Nu tu ir įmeigi siùsti su tais vaikais! Trk. Bijo mūšio, nesiuñta Krš. Del manę galiata siùst i kūlį verst Jrb. Aš pats nesiuntù, tai ir kitų siuñtant nekenčiu Sdk. Oi siutom šiąnakt vakarėly! Užg. Vis jau par nubengtuves siùsma Žr. Daba vaikai siuñta naktimis, o mums reikėjo su prakaitu vargti Ms. Jūs, Vizgūnai, siùskit, siùskit (linksmai vakaruokit), o Svydeniai bulbas skuskit (d.) Kp. Ko siuntì kaip Šatrijos kalnas?! Rs. Siunta kaip priš lytų LTR(Pp). ^ Ko siunti, ar veselę junti? LTR(Pp). | refl.: Mūs tėvai išmintingi buvo i mergelkas neleido siùstis Prk. Neatejo, nesisiùto tas velnias (ps.) Kv. 8. 1 audroti: Tik girdėt, kaip siunta pūga ir skaudžiai plaka širdis krūtinėje J.Bil. Audra pakilo, tik vėlaus vakaro sulaukus, ir siuto visą naktį V.Krėv. Vėjas siusdamas kaukė J.Balč. Ale [pūga] visa dienelė siuñta ir siuñta! Mlt. 9. imti smarkiai ką daryti: Siùto siùto skaudėti [paširdžiai], negaliu Grd.
◊ nė̃ siùtęs jokiu būdu, niekaip: Kokių aš žodžių girdėjau, kur neatmysi nė̃ siùtęs KlvrŽ.
siùtusio káilio piktas, pašėlęs: Jis siùtusio káilio Žml.
\ siusti; apsiusti; atsiusti; įsiusti; išsiusti; nusiusti; pasiusti; persiusti; prasiusti; prisiusti; razsiusti; susiusti; užsiusti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • siusti — siùsti vksm. Šuõ ė̃mė siùsti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • siųsti — sių̃sti, siuñčia, siuñtė tr. K, Rtr, BŽ61, DŽ; WP233, H116, R, M, LL171 1. liepti eiti kokiu reikalu: Siunčiu kop SD170. Siunčiu padėtojus Sut. Siųsk sūnų prie gentainio J. Siųsti (apskirtąjį) I. Neatejęs būč, kad nesiuñtus boba Klt. Kvieslys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiušti — šiùšti, šiū̃šta, o intr. NdŽ, KŽ; Ser, Rtr, šiūšti, ta, o FrnW979, šiū̃šti Drsk, Vlk, Mrk, Al 1. šiauštis: Šiūšta plaukai ant galvos nuo gulėjimo J. Vien tik pagalvojus plaukai šiūšta V.Krėv. Baugštu, kad net plaukai šiūšta rš. 2. Tat, Sdk, Užp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siųsti — sių̃sti vksm. Mamà manè siuñčia į parduotùvę dúonos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • siustingas — siustìngas, a adj. (1) turintis daug piktumo, pašėlęs: Panelė Laimurdaitė siustìngo būdo, dėl to ir praminė Velnakotre Bržr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • leisti — leisti, leidžia, leido (leidė) I. duoti sutikimą, laisvę. 1. tr., intr. SD311 duoti sutikimą kam nors ką daryti: Ar tau leidė mama tą knygą nusipirkt? Vb. Žilvine, žalteli, leiski leiski mus į tėvelių šalį aplankyt namus S.Nėr. Ji tėvų neleidama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siutimas — siutìmas sm. (2) K, Rtr, DŽ, siùtimas (1) Dk 1. → siusti 1: Gaiduko šaknimis ilgus metus gydė siutimo ligą rš. 2. → siusti 5: Mes šiandieną tie, kas vakar buvo niekas, ir siutimas priešų mums jau nebaisus sp. 3. → siusti 6: Bobos siutìmo bijok …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persiusti — intr., persiùsti Rtr, parsiusti M 1. apimti pasiutligei: ^ Ir persiutęs šuva ne kaimynas Švnč. 2. M, NdŽ perpykus įniršti: Ans, ka parsiunta, nėko nebįdauža: nagų tų nebnuvaldo Trk. Parsiutau, nenoru su tokia i šnekėti Rdn. Boba siuto ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šėlti — šė̃lti, sta ( na), o intr. K 1. Rtr; Š, NdŽ, Brs, Grž, Rk išdykauti, siausti, dūkti: Vaikai šė̃lsta, gaus su plaštaka, su rykšte J. Kas ten šė̃lsta po tą kluoną (pievelę), niekas pasakyti negalia Lpl. Liuob anie ten šė̃ls, ten traks, los ten… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiųsti — apsių̃sti, apsiuñčia, àpsiuntė tr. Rtr; Q81, MP179, Sut 1. Aplinkui siųsti, apsiųsti LL116. 2. visiems ar daugeliui nusiųsti, tam tikromis priemonėmis įteikti: Àpsiunčiau į skridinį gromatas apie smertį savo genties J. Daugumui [vokiečiai]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.